Truyện sex ở trang web TruyệnTv.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 03/06/2020, Truyensex.tv đổi qua tên miền TruyenTv.net, ngoài ra bạn có thể truy cập bằng tên TruyenX.net khi có sự cố.
Để đăng truyện, các bạn gửi truyện về địa chỉ email: truyensextv@gmail.com

Lưu ý: Nội dung truyện phải viết đúng chính tả, hạn chế viết tắt và từ địa phương.