Truyện sex ở trang web TruyệnTv.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 03/06/2020, Truyensex.tv đổi qua tên miền TruyenTv.net, ngoài ra bạn có thể truy cập bằng tên TruyenX.net khi có sự cố.
truyen sex
truyen xxx
Để đăng truyện, các bạn gửi truyện về địa chỉ email: truyensextv@gmail.com

Lưu ý: Nội dung truyện phải viết đúng chính tả, hạn chế viết tắt và từ địa phương.